USŁUGI

USŁUGI ELEKTRYCZNE

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy w zakresie instalacji elektrycznych.

oferujemy usługi w zakresie:

Instalacje elektryczne:
– Instalacje elektryczne w nowych obiektach,
– montaż urządzeń i osprzętu,
– montaż rozdzielni elektrycznych,
– montaż kuchni elektrycznych i innych urządzeń,
– montaż i wymiana instalacji domofonowych.

Pomiary elektryczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej:
– rezystancji izolacji – badania stanu izolacji,
– pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
– badanie wyłączników różnicowo – prądowych,
– badania skuteczności ochrony przez samoczynne
wyłączenie zasilania,
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych
i połączeń wyrównawczych,
– pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
– pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych.

Konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych:
– Obiektów biurowych i mieszkalnych,
– Przeglądy instalacji elektrycznych,
– Przeglądy oświetlenia i wymiana źródeł światła,
– Naprawa uszkodzeń.

Na wykonane usługi udzielamy gwarancji,
Wystawiamy fakturę VAT


USŁUGI