ZAKŁADANIE ,,KART URZĄDZEŃ”

Informacja o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych: Zakładanie ,,Kart Urządzeń”. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Karty Urządzeń zakłada Operator urządzenia natomiast wpisy danych do...