USTAWA F-GAZOWA – CERTYFIKATY

Dnia 15.05.2015 Sejm uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową jak również o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Osoby montujące oraz serwisujące urządzenia chłodnicze powinny posiadać odpowiedni certyfikat. Rejestr jednostek szkolących...