USTAWA F-GAZOWA – CERTYFIKATY

Dnia 15.05.2015 Sejm uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową jak również o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Osoby montujące oraz serwisujące urządzenia chłodnicze powinny posiadać odpowiedni certyfikat. Rejestr jednostek szkolących...

ZAKŁADANIE ,,KART URZĄDZEŃ”

Informacja o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych: Zakładanie ,,Kart Urządzeń”. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Karty Urządzeń zakłada Operator urządzenia natomiast wpisy danych do...