Informacja o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych:
Zakładanie ,,Kart Urządzeń”.
Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony
Przeciwpożarowej.
Karty Urządzeń zakłada Operator urządzenia natomiast wpisy danych do utworzonych kart
dokonuje osoba posiadająca certyfikat personalny.
Więcej informacji na stronie: http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO
Termin:
– Do 14 marca 2016 dla urządzeń już istniejących.
– Do 10 dni dla nowych urządzeń od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce funkcjonowania,
a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania- w terminie 10 dni od dnia zakończenia
jego instalacji.
– Natomiast wpisy danych do utworzonych kart powinny być dokonywane w terminie 5 dni
roboczych od dnia wykonania czynności.